Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Dynamic***
Topoľová 2, 018 51 Nová Dubnica
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
NOVADYN s.r.o.; IČO: 50796801
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Anna Koleničová (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,64 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 3 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 87 € => body: 0,68 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
IMM PLUS, spol. s r.o.; IČO: 35699515
Anna Koleničová; Ing. Jaroslav Kolenič
16,64 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie