Pridať do porovnania
Hotel
Aqua Sport***
Nábrežie slobody 4, 020 01 Púchov
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Marián Chovanec; IČO: 17973660
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marián Chovanec (100%)
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3559 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Chovanec Marián
17,41 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie