Pridať do porovnania
Hotel
Aqua Sport***
Nábrežie slobody 4, 020 01 Púchov
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Marián Chovanec
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marián Chovanec (100%)
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Chovanec Marián
18 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie