Pridať do porovnania
Hotel
Alexandra Šport Hotel***
Ul. 1. mája 899/23, 020 01 Púchov
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.; IČO: 36845981
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Marian Hanták, PhD.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,88 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 25 => body: 0,56 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4529 € => body: 0,31 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HC CAPITAL, a.s.; 35848537
18,88 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie