Pridať do porovnania
Hotel
Alexandra Šport Hotel***
Ul. 1. mája 899/23, 020 01 Púchov
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Marian Hanták, PhD.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 2 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 537 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HC CAPITAL, a.s.; 35848537
19,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie