Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Kúpele Trenčianske Teplice - Hotel SLOVAKIA
T.G.Masaryka 565/3, 914 51 Trenčianske Teplice
57%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.; IČO: 34129316
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Klaudia Kollár; Martin Kollár; Florian Heinzl; Michael Hagen; Oliver Ernest Willingsdorfer; Urs Josef Steiger; JUDr. Matúš Gémeš; JUDr. Martina Filipová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,35 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7308 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovakia a.s. IČO: 36311227
David Julian Josef Braubach, JUDr. Martina Filipová, JUDr. Matúš Gémeš, Klaudia Kollár, Martin Kollár, Michael Hagen, Oliver Ernest Willingsdorfer, Urs Josef Steiger
11,35 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie