Pridať do porovnania
Hotel
Amade Château*****
Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Warcun, a.s.; IČO: 45669678
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Oszkár Világi (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,58 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 548 € => body: 0,58 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Warcun,a.s.; IČO: 45669678
JUDr. Oszkár Világi (100%)
15,58 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie