Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Granit - Kúpele F. E. Scherera
Teplická 81, 921 01 Piešťany
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Horezza, a.s.; IČO: 36280127
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
štátna akciová spoločnosť Ministerstva obrany SR
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 44360 € => body: 0,24 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Horezza, a.s.
16,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie