Pridať do porovnania
Hotel
Horský hotel Fran
Kopanice 290 Makov, 023 56 Makov
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
FRAN, s.r.o.; IČO: 31625789
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Milan Katolický (50%); František Katolický (25%); Anna Katolická (25%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,52 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 255 => body: 0,23 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 29076 € => body: 0,29 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KatVoj s.r.o., IČO: 53 683 030
Milan Katolický; Radim Vojtek
13,52 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie