Pridať do porovnania
Hotel
Horský Hotel Hájenka***
Kopanice 40, 023 56 Makov
69%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
CERO group, s.r.o.; IČO: 36379409
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Peter Rolinec (75%); Jaroslav Studenský (25%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,89 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 167 => body: 0,4 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1953 € => body: 0,49 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
CERO group, s.r.o.; IČO: 36 379 409
Peter Rolinec; Jaroslav Studenský
13,89 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie