Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Jánošík****
Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MAXIM 2001, s.r.o.; IČO: 35797118
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Martin Kollár ; Klaudia Kollár; Matúš Gémeš; Martina Filipová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,21 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 45 => body: 0,75 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2514 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MAXIM 2001, s.r.o; IČO: 35 797 118
Martin Kollár
11,21 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie