Pridať do porovnania
AGROINŠTITÚT NITRA štátny podnik
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
100%
výborný hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Slovenská republika
18 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie