Pridať do porovnania
BANDERIUM Hotel***
Námestie Generála Milana Rastislava Štefániaka 11; Komárno 945 01,
83%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
DREAM, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
František Vas (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 253 € => body: 6/10
výsledný bodový zisk: 1.5 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Kasza Jozef a Monika r. Belányová 1/1 (BSM)
16,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie