Pridať do porovnania
Artemis Resort Wellness Hotel****
Sobieskeho 1747/43; 943 01 Štúrovo
82%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ARTEMIS TOURS s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Biter Ahmet (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 672 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Biter Ahmet
16,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie