Pridať do porovnania
Hotel Tatranec**
Tatranská Lomnica - Eurocamp 202, 059 60 Vysoké Tatry
67%
uspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TATRACAMP, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Miloslav Gombík (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 1 465 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 0.4 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
EUROCAMP DEVELOP, s.r.o.; IČO: 36694851
13,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie