Pridať do porovnania
Grand Hotel Kempinski*****
Kúpeľná 6, 059 85 Vysoké Tatry
65%
uspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
BHP Tatry, s.r.o.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Ivan Jakabovič (45,05%); Ing. Jozef Tkáč (45,05%); Rainbow Wisdom Investments Limited (9,9 %)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
BHP Tatry, s.r.o.; IČO: 45948879
13 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie