Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Cigeľ
971 01 Cigeľ
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o.; IČO: 36339130
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Obec Cingeľ
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 12 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 768 € => body: 0,56 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Katarína Bajánová a ďalší
19,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie