Pridať do porovnania
Lyžovanie
Vrátna - Paseky
Starý dvor, 013 06 Terchová
50%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Omnitrade a.s.; IČO: 35724633
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,08 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 58 => body: 0,77 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 26626 € => body: 0,31 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Omnitrade a.s.
RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková
10,08 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie