Pridať do porovnania
Lyžovanie
Vrátna - Paseky
Starý dvor, 013 06 Terchová
55%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Omnitrade a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Omnitrade a.s.; RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková
11 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie