Pridať do porovnania
Azul Hotel and Restaurant Partizánske****
Nádražná 2204/8, 958 01 Partizánske
100%
výborný hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
AZUL s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Lucia Pavlovčík (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
KOVOMONT BM s.r.o; IČO:36332411
Jozef Buday a Erik Melichárek
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie