Pridať do porovnania
Amade Château*****
Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň
80%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Warcun, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Oszkár Világi (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Warcun,a.s.; IČO: 45669678
JUDr. Oszkár Világi (100%)
16 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie