Pridať do porovnania
Balnea Palace a Esplanade
Kúpeľný ostrov, 921 01 Piešťany
98%
výborný hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
(90%) - Iris Gibbor, Robert Glatter, Alexei James Schreier, Catherine Anne Gorey, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor, Richard Denton; Mesto Piešťany (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 64 € => body: 7/10
výsledný bodový zisk: 1.6 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29, Piešťany, PSČ 921 01, SR
19,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie