Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Tisovec - Bánovo
980 61 Tisovec - Bánovo
61%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Lyžiarsky SKI - klub Tisovec; IČO: 12618039
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
0,92 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 99 => body: 0,24 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 45 € => body: 0,68 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenská republika
10,92 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie