Pridať do porovnania
Akvapark
Aquapark Prešov
Jelšová 5, 080 05 Prešov
90%
Výborné
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ŠOVAR, s.r.o.; IČO: 31711669
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Miroslav Chmeliar (80%); Ing. Zuzana Chmeliarová (10%); Ing. Silvia Chmeliarová (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Prešov
Mesto Prešov
18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie