Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Devín****
Riečna 162, 811 02 Bratislava
72%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HOTEL DEVÍN, a.s.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
JUDr. Ján Sabol; Ing. Peter Macháč
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 11 => body: 6/10
priemerný nenulový dlh: 89 € => body: 7/10
výsledný bodový zisk: 1.3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Devín, a.s.; IČO: 31395741
JUDr. Ján Sabol; Ing. Peter Macháč
14,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie