Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Carpatia
Poľný mlyn 7787/1, 841 06 Záhorská Bystrica
48%
Problémové
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Atos trade s. r. o.; IČO: 45491739
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Marek Dišek; Dr. Ing. Miroslav Slezák
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,68 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 58 => body: 0,37 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 5591 € => body: 0,3 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
UBC Group a.s; IČO: 31 645 950
9,68 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie