Pridať do porovnania
Hotel Arena
Kollárova 7339/18, 917 01 Trnava
66%
uspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
City-Arena Hotel a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
PhDr. Vladimír Poór; Ing. Martin Poór; PhDr. Edita Poórová; Ing. JUDr. Natália Horváthová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 1 154 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1.2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
City-Arena Hotel a.s.; IČO: 50 252 895
PhDr. Vladimír Poór; Ing. Martin Poór; PhDr. Edita Poórová; Ing. JUDr. Natália Horváthová
13,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie