Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Magnólia****
Nábrežie Ivana Krasku, 921 01 Piešťany
50%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ivan Lexa (33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31 382 711
Ing. Ivan Lexa
10 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie