Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Priehrada Dedinky
Dedinky 107, 049 73 Dedinky
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s.; IČO: 36188964
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ján Kováčik; Ing. Matej Hric; Ing. Vladimír Hric; Ing. Vladimíra Hricová; Veronika Kolesárová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s.; 36188964
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie