Pridať do porovnania
Hotel
Grand Hotel Sole****
Farská 41; 949 01 Nitra
47%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Dituria, a.s.; IČO: 36530492
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Husniriza Kukuli
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,32 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 9344 € => body: 0,38 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Dituria, a.s.; IČO: 36 530 492
9,32 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie