Pridať do porovnania
Akvapark
Kúpalisko Zelená Žaba
17. novembra 297/15, 914 51 Trenčianske Teplice
87%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.; IČO: 44998597
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ivo Valenta
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 16 => body: 0,88 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 825 € => body: 0,53 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Zelená Žaba,s.r.o.,
Ivo Valenta
17,41 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie