Pridať do porovnania
Akvapark
Termálne kúpalisko Topoľníky
Hlavná 113, 930 11 Topoľníky
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TOP TERMAL s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Viktor Varga
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 1 209 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1,2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TOP TERMAL s.r.o.; Viktor Varga
16,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie