Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Eurobus****
Zemplínska šírava, Kaluža
88%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TEMPUS HR s.r.o.; IČO: 43957366
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Martin Sojka (50%); Ing. Vincent Vattai (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,61 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 155 € => body: 0,66 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Eurobus, a.s.; IČO: 36211079
Ing. Martin Sojka; Ing. Vincent Vattai; Ministerstvo hospodárstva SR
17,61 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie