Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Rendez Vous
Liptovský Trnovec 312, 032 22 Liptovský Trnovec
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ALSEN, s.r.o.; IČO: 36291609
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
PhDr. Marcel Gemza
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,31 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 336 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 14276 € => body: 0,31 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KRAL CK, s.r.o.
Ing. Karol Kráľ, CSc.
16,31 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie