Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Mojtín
020 72 Mojtín
77%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SKI MOJTÍN s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
MUDr. Elena Kruteková (64,86%); Ing. Ivan Potoček (10%); Obec Mojtín (25,14%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 6 930 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SKI MOJTÍN s.r.o.; MUDr. Elena Kruteková; Ing. Ivan Potoček; Obec Mojtín
15,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie