Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Maxim***
Bratislavská 52, 900 21 Svätý Jur
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MAXIM 2001, s.r.o.; IČO: 35797118
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Klaudia Kollár (27%); Martin Kollár (63%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,16 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 43 => body: 0,71 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2599 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MAXIM 2001,s.r.o.; IČO: 35797118
Klaudia Kollár
11,16 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie