Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Park Avenue****
Beethovenova, 921 01 Piešťany
62%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SK SATEX INT Bratislava s.r.o.; IČO: 44216181
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Džalal Gasymov (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
1,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 17 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1672 € => body: 0,5 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SATEX International; IČO: 35844558 (Džalal Gasymov, Marína Gasymova)
Džalal Gasymov, Marína Gasymova
12,41 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie