Pridať do porovnania
Hotel
President Hotel Monfort****
Tatranská Javorina 27, 059 56 Tatranská Javorina
40%
Problémové
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SCIORONTO, a.s.
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 174 133 € => body: 0/10
výsledný bodový zisk: 0 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SCIORONTO, a.s.; IČO: 46446672
8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie