Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Pod Lipou****
Harmónia 3018, 900 01 Modra
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
VASCA s.r.o.; IČO: 44410875
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. PaedDr. Silvia Matejová (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,63 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 96 => body: 0,33 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12210 € => body: 0,3 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
VASCA s.r.o.; IČO: 44410875
Mgr. PaedDr. Silvia Matejová
13,63 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie