Pridať do porovnania
Hotel
Hotel 3stromy
900 01 Modra-Harmónia
92%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
3art, s.r.o.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Vladimír Baláž (24,75%); Mgr.art. Ervín Varga (24,75%); PROPRIETA, a.s. (50,49%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 320 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
PROPRIETA,a.s.; IČO: 35798858
18,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie