Pridať do porovnania
Hotel
Red Deer Hotel***
27, Rohozná 639, 977 01 Brezno
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Arlequino s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marcel Kolenička (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 2 073 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1.3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Arlequino s.r.o.; IČO: 47 006 099
13,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie