Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Saffron****
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
50%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Saffron, s.r.o.; IČO: 45519587
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Vladimír Lexa (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
B.S.R.,a.s.; IČO: 35797185
10 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie