Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Sitno****
Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
40%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ASPECT – VYHNE, a.s.; IČO: 36354694
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Michal Chovanec; Ing. Petra Hodorovská MBA
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,03 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 41 => body: 0,7 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 17135 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ASPECT - VYHNE, a.s.; IČO: 36354694
Ing. Blažena Gregová; Ing. Radoslav Grega
8,03 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie