Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Diana***
Hviezdoslavova 1911/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
etna sk, s.r.o.; IČO: 44188358
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Pavol Guriš (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,46 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 177 => body: 0,14 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 10192 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MALES, s.r.o.; IČO: 36624071
Sekera Milan, Sekera Martin
9,46 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie