Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Welten
Báč 113, 930 30 Báč
16%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Welten hotel & restaurant s.r.o.; IČO: 46435697
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,29 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 18 => body: 0,81 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1590 € => body: 0,48 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
International Finance Group Slovakia s.r.o., IČO: 31355145
Andrea Kočnerová (10%); Ing. Erik Schwartz (10%)
3,29 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie