Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bešeňová***
Bešeňová 136, 034 83
48%
Problémové
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
EUROCOM Investment, s.r.o.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Vladimír Krč; Jakub Frackowiak; Pavol Mikušiak; Veronika Mikušiaková; Igor Rattaj; František Hodorovský
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 116 € => body: 6/10
výsledný bodový zisk: 1.5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
EUROCOM Investment, s.r.o.; IČO: 35756985
Ing. Jakub Frackowiak, Ing. Pavol Mikušiak, JUDr. Veronika Mikušiaková, Vladimír Krč; Igor Rattaj, František Hodorovský
9,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie