Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Park****
Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.; IČO: 35789638
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Martin Klocok (42,86%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,87 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 8 € => body: 0,88 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVAKIA REAL - IN, a.s.; IČO: 35789638
Ing. Martin Klocok
18,87 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie