Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Slovan***
Andreja Kmeťa 658/2, 010 01 Žilina
90%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
Slovimex Trading s.r.o.; IČO: 31634281
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jozef Dúbravka (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,9 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 116 => body: 0,42 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1756 € => body: 0,48 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ING.JOZEF DÚBRAVKA - SLOVIMEX, IČO: 10948970
Ing. Jozef Dúbravka
17,9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie