Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Zátoka***
Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SE Property; IČO: 54554209
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Katarína Šutaríková; Mgr. Ing. Peter Šutarík
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FTP Consulting s. r. o.; IČO: 52961621
Marek Šutarík; Ing. Katarína Šutaríková, Mgr. Ing. Peter Šutarík, Mgr. Jaroslav Šutarík
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie