Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Branica****
Bránica, 013 05 Belá
80%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
MIROD, s.r.o.; IČO: 36399396
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Milan Vrábel (50%); Veronika Vráblová (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,94 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 66 => body: 0,5 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2940 € => body: 0,44 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Vrábel Milan, Veronika Vráblová
15,94 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie