Pridať do porovnania
Hotel
Holiday Inn****
Športová 2, 010 10 Žilina, Slovakia
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.; IČO: 47504781
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jozef Mihalik PhD. (51%); Jozef Michálek (29%); Ing. Dušan Trnovský (10%); Ing. Miroslav Trnovský (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,28 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 304 => body: 0,04 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 33771 € => body: 0,24 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Financial Hotels Management, s.r.o.; IČO: 46465952
Ing. Jozef Mihalik PhD ; Jozef Michálek
16,28 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie