Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hubert****
Pod Poliankou 302, 059 42 Gerlachov
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HUBERTUS, s.r.o.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Zoltán Berghauer st. (51,17%); Ing. Zoltán Berghauer ml. (1,53%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 534 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HUBERTUS, s.r.o.; IČO: 31734979
Ing. Zoltán Berghauer st. (51,17%); Ing. Zoltán Berghauer ml. (1,53%)
13,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie