Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Šariš***
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
65%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ŠARIŠ CENTRUM, a.s.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Andrea Jančošeková (34,6591%); Stanislav Jančošek (15,1384%); Jaroslav Jančošek (0,1495%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ŠARIŠ CENTRUM, a.s.; IČO: 35 756 551
Ing. Andrea Jančošeková
13 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie